Những người thành công

Đang cập nhật....

Bà Phùng Thị An

Bà Phùng Thị An

Nhà Phân Phối Kim Cương

Phùng Thị An, sinh năm 1992, tại Hà Nội hiện đang là Nhà phân phối Kim cương của tập đoàn Dược Mỹ Phẩm Dova với hệ thống phân phối hơn 1000 thành viên và doanh số 4 tỷ/tháng, cô đang là một trong những nhà phân phối đứng đầu hệ thống.

Công ty Cp Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm Dova - Dova Group