Sức mạnh văn hóa đội nhóm

LỜI MỞ ĐẦU

Tại sao chúng ta cần thay đổi tư tưởng

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

  • Các lãnh đạo/CEO cần hoạch định chiến lược vị vị thương hiệu doanh nghiệp
  • Các quản lý cấp cao(giám đốc, trưởng phòng) về kinh doanh, thương hiệu, marketing, bán hàng ....
  • Các trưởng nhãn hàng phụ trách hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu bán hàng

NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN

Phần I: Tổng quan về thương hiệu

- Giới thiệu khóa học

- Thương hiệu là gì, tầm quan trọng của thương hiệu

- Thương hiệu cũng như con người

- Cuộc cách mạng thương hiệu trong 100 năm qua

- Nhận thức sai về thương hiệu(Brand), làm thương hiệu(Branding) và xây dựng thương hiệu(Brand building)

Phần I: Tổng quan về thương hiệu

- Giới thiệu khóa học

- Thương hiệu là gì, tầm quan trọng của thương hiệu

- Thương hiệu cũng như con người

- Cuộc cách mạng thương hiệu trong 100 năm qua

- Nhận thức sai về thương hiệu(Brand), làm thương hiệu(Branding) và xây dựng thương hiệu(Brand building)

Phần I: Tổng quan về thương hiệu

- Giới thiệu khóa học

- Thương hiệu là gì, tầm quan trọng của thương hiệu

- Thương hiệu cũng như con người

- Cuộc cách mạng thương hiệu trong 100 năm qua

- Nhận thức sai về thương hiệu(Brand), làm thương hiệu(Branding) và xây dựng thương hiệu(Brand building) 

Phần I: Tổng quan về thương hiệu

- Giới thiệu khóa học

- Thương hiệu là gì, tầm quan trọng của thương hiệu

- Thương hiệu cũng như con người

- Cuộc cách mạng thương hiệu trong 100 năm qua

- Nhận thức sai về thương hiệu(Brand), làm thương hiệu(Branding) và xây dựng thương hiệu(Brand building)

Dương Ngọc Dũng1
Dương Ngọc Dũng1

1 khóa học

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took…

Lê Văn Cương
Lê Văn Cương

6 khóa học

Nhà đào tạo trẻ

Các khóa học liên quan

Công ty Cp Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm Dova - Dova Group