Thủ lĩnh sức tầm

LỜI MỞ ĐẦU

Tại sao chúng ta cần thay đổi tư tưởng

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

  • Các lãnh đạo/CEO cần hoạch định chiến lược vị vị thương hiệu doanh nghiệp
  • Các quản lý cấp cao(giám đốc, trưởng phòng) về kinh doanh, thương hiệu, marketing, bán hàng ....
  • Các trưởng nhãn hàng phụ trách hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu bán hàng

NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN

Phần I: Tổng quan về thương hiệu

- Giới thiệu khóa học

- Thương hiệu là gì, tầm quan trọng của thương hiệu

- Thương hiệu cũng như con người

- Cuộc cách mạng thương hiệu trong 100 năm qua

- Nhận thức sai về thương hiệu(Brand), làm thương hiệu(Branding) và xây dựng thương hiệu(Brand building)

Phần I: Tổng quan về thương hiệu

- Giới thiệu khóa học

- Thương hiệu là gì, tầm quan trọng của thương hiệu

- Thương hiệu cũng như con người

- Cuộc cách mạng thương hiệu trong 100 năm qua

- Nhận thức sai về thương hiệu(Brand), làm thương hiệu(Branding) và xây dựng thương hiệu(Brand building)

Phần I: Tổng quan về thương hiệu

- Giới thiệu khóa học

- Thương hiệu là gì, tầm quan trọng của thương hiệu

- Thương hiệu cũng như con người

- Cuộc cách mạng thương hiệu trong 100 năm qua

- Nhận thức sai về thương hiệu(Brand), làm thương hiệu(Branding) và xây dựng thương hiệu(Brand building) 

Phần I: Tổng quan về thương hiệu

- Giới thiệu khóa học

- Thương hiệu là gì, tầm quan trọng của thương hiệu

- Thương hiệu cũng như con người

- Cuộc cách mạng thương hiệu trong 100 năm qua

- Nhận thức sai về thương hiệu(Brand), làm thương hiệu(Branding) và xây dựng thương hiệu(Brand building)

Lê Văn Cương
Lê Văn Cương

6 khóa học

Nhà đào tạo trẻ

Các khóa học liên quan

Công ty Cp Tập Đoàn Dược Mỹ Phẩm Dova - Dova Group